อัลบั้มภาพ กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถาน
* อัลบั้ม *
กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารก
กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
รับฟังความคิดเห็นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อ
รับฟังความคิดเห็นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2564
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ U-Shape
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ U-Shape
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 235 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2564
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2563
อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2563

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2563
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2563
หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ
หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางสาธารณะ ในวันต้นไม้แห่งชาติ 18  พ.ค.2
กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางสาธารณะ ในวันต้นไม้แห่งชาติ 18 พ.ค.2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี2562ในวันที่ 10เม.ย.2562
กิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี2562ในวันที่ 10เม.ย.2562
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
กิจกรรม  Big Cleaning Day.เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร
กิจกรรม Big Cleaning Day.เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
การมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
การมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 206 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2561
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนา ถางหญ้า ตั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561