อัลบั้มภาพ กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถาน