จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565