จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 15 ก.พ. 2565
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส [อ่าน 22 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2565
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง [อ่าน 10 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2563
หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง(ฉบับที่5) [อ่าน 11 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2563
หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) [อ่าน 11 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง(ฉบับ6) [อ่าน 24 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1