จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 29 คน] เมื่อ 05 มี.ค. 2564
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง [อ่าน 12 คน] เมื่อ 01 ก.พ. 2564
การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2563
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [อ่าน 11 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2563
มาตรการรักษาวินัย [อ่าน 15 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2563
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 มี.ค. 2563
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1