จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
สนามกีฬาทรายขาว [อ่าน 13 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.1 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.2 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.4 [อ่าน 10 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.6 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.7 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.8 [อ่าน 9 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.9 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามกีฬา ม.12 [อ่าน 16 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
สนามฟุตซอล [อ่าน 10 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1