จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
 
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [อ่าน 11 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การแจ้งขุดดิน [อ่าน 12 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การแจ้งถมดิน [อ่าน 10 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [อ่าน 9 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การรับชำระภาษีป้าย [อ่าน 8 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [อ่าน 9 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1