จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2564 [อ่าน 18 คน] เมื่อ 19 ต.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 23 มิ.ย. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [อ่าน 15 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2559
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1